گفتگوی رضا گوهرزاد با دکتر مسعود نقره کار در برنامه سیاست و جامعه

پیام دکتر محمد ملکی
درباره واگذاری سهم ایران از دریای خزر

پشتیبانی ۱۴ نویسنده و شاعر از «بیانیه تکمیلی» ۱۴ کنشگر سیاسی در داخل کشور

!هموطنان عزیز، مردم آزاده جهان!
رژیم جمهوری اسلامی تعدادی ازتهیه کنندگان بیانیه‌ها و فعالان گروه‌های ۱۴ نفر را، که خواستار" گذروعبور کامل از جمهوری اسلامی" شده‌اند بازداشت کرده است. تعداد دستگیر شدگان بیش از ۱۶ نفر هستند که محمد نوریزاد، هاشم خواستار، عبدالرسول مرتضوی، غلامحسین بروجردی، پوران ناظمی، جواد لعل محمدی، فاطمه سپهری، محمدحسین سپهری، مرتضی قاسمی، حوریه فرج زاده طارانی، نرگس منصوری و محمد مهدوی فردر زمرۀ آنان هستند.
بیم آن می‌رود که جنایتکاران حکومت اسلامی در صدد دستگیری تمامی اعضا گروه‌های ۱۴ نفره در ایران بر آمده باشند.

ما، "کمیته حمایت" از بیانیه ۱۴ نفرو گروه‌های ۱۴ نفره درایران ضمن محکوم کردنِ رفتار ضد بشری حکومت اسلامی، همراه با تشکیل کمیسیون‌های حقوقی، روابط بین المللی و همآهنگی و مشورت با بسیاری از امضا کنندگان بیانیه حمایتی، که بیش از ۹۰۰ تن از کنشگران سیاسی و مدنی درخارج از کشور را شامل می‌شوند، ازهرپیشنهاد و حرکتی درراستای تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی استقبال می‌کنیم.

هموطنان عزیز، مردم آزادۀ جهان!

در چنین شرایطی ضروری است با مشارکت همگان حول دو شعار "نه به جمهوری اسلامی" و زندانی سیاسی آزاد باید گردد، دست به کارزاری بین المللی بزنیم و با هماهنگی و همیاری تمامی نیروهای مخالف رژیم، احزاب و سازمان‌های سیاسی، حقوق بشری، انجمن‌ها و هر ایرانی آزادیخواهی، درکنارهم دربرابریورش وحشیانه رژیم به آزادیخواهان میهنمان، بایستیم و با حضوری فعالانه خواستار آزادی این عزیزان و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شویم. وقت آن رسیده که دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران به مبارزه‌ای ملی و فرا گروهی تبدیل شود تا در افکار عمومی جهانی برای عقب نشاندن جانیان حاکم برایران مؤثرافتد.

هموطنان عزیز، مردم آزادۀ جهان

با وجود سانسور گسترده رسانه‌ها در ایران صدای آزادیخواهان میهنمان باشیم و از جامعه جهانی بخواهیم در برابر جنایت‌های رژیم جمهوری اسلامی سکوت نکنند. می‌باید فضای خارج از کشور را برای رژیم مذهبی حاکم بر کشورمان و حامیان آن‌ها به عرصه مبارزه‌ای کارساز و سرنوشت سازعلیه حکومت اسلامی بَدَل کنیم.

در ایران ما، مجازات‌ها در خدمت ایجاد ارعاب و وحشت، مهارو سرکوب جنبش آزادیخواهانه و عدالت جویانه، جامعه مدنی و حفظ قدرتی ست که رژیم خودکامه و جنایتکار جمهوری اسلامی نام دارد. علیه حکومت ضد بشری حاکم بر ایران بپاخیزیم و صدای اعتراض خود را رسا و رساتر به گوش جهانیان برسانیم.

به پاخیریم و تا محو کامل رژیم جهل و جنون و خرافه از پا ننشینیم.
کمیته حمایت ازبیانیه ۱۴ نفر

حسن اعتمادی، بهروزستوده، مسعود نقره کار

۲۱ مرداد ۱۳۹۸

۱۲ اگوست
۲۰۱۹

 ..

 فراخوان برای آزادی زندانیان گروه ۱۴ نفر، و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی 

بیانیه تصویری ۱۴  کنشگر سیاسی‌مدنی داخل وطن در 

ارتباط با تحریم انتخابات نمایشی

بیانیه ۱۴ کنشگر مدنی حوزه زنان در داخل کشور برای استعفای خامنه‌ای و گذار از جمهوری‌اسلامی

پیام محمد نوری زاد پیش از بازداشت


سخنان محمد نوری زاد با شما در زمانی که در بازداشت به سر می برد. این سخنان قبلاً توسط ایشان ضبط شده و اکنون که در بازداشت است منتشر میگردد.

 حمایت ۱۴ نفر از فعالان صنفی معلمان ایران از بیانیه ۱۴ کنشگر سیاسی و مدنی 

اعلامیه چهارده تن

حمایت بیش از۸۵۰ نفر از کنشگران سیاسی و حقوق بشری و ۱۰ حزب و تشکل سیاسی و حقوقی خارج از کشور 


 دستگیر شدن ​نرگس منصوری


بیانیه " دومین گروه 14 تن"

 حمله به آرایشگاه همسرجواد لعل محمدی 

  • 59:43


 خبردار شدیم دو نفر در شباهنگام چندین گلوله به شیشه های آرایشگاهی که متعلق به همسر جناب لعل محمدی ست، شلیک کرده اند! آقای لعل محمدی، یکی از چهارده نفری ست که بیانیه ی استعفای رهبر و « نه» به جمهوری اسلامی را امضا کرده است.

پیش تر نیز «برادران» یک چاقوکش زندانی را بیرون فرستاده بودند تا در نیمه های شب و جلوی چشم خانواده، کار جناب محمد حسین سپهری( یکی دیگر از چهارده نفر) را بسازد.

جناب محمد مهدوی فر ( یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه) با یورش مأموران و جلوی چشم خانواده اش، از خانه بیرون کشیده و به زندان کاشان منتقل می شود. چندی پیش نیز دوست ما جناب رضا مهرگان( از دیگر امضاکنندگان) مورد ضرب و شتم اوباشان گسیل شده واقع می شود! برای من (محمد نوری زاد) نیز پرونده ای ساخته اند که انتهایش معلوم نیست!

به «برادران» می گوییم مرد باشید و رخ به رخ با خود ما مواجه شوید و اگر چیزکی به اسم شرف دارید، با خانواده های ما کاری نداشته باشید!
برگرفته از:

کانال رسمی ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی داخل کشور

سرود زیبای ایران جان

برگرفته ازکانال رسمی 14 نفر در تلگرام


سایت رسمی "کمیته حمایت"از 14 کنشگر سیاسی -نه به جمهوری اسلامی در ایران

دستگیری نرگس منصوری

شیرزن مبارز و آزادیخواه  "نرگس منصوری"

فعال مدنی و کارگری و حقوق زنان (عضو سندیکای شرکت واحد) و فرزند جانباز شهید و از امضاکنندگان گرامی بیانیه ۱۴ نفره درخواست استعفای علی خامنه ای و گذار از رژیم جمهوری اسلامی در ویدیویی گفت:

▪️ما خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان سیاسی هستیم.

▪️ما انتخابات فرمایشی را تحریم می کنیم.

▪️ما خواستار قانون اساسی جدید بر پایه منشور جهانی حقوق بشر با نگاه به کنوانسیونهای جهانی هستیم.

▪️ما می خواهیم با مردم عزیز ایران یکصدا و یکپارچه فریاد بزنیم که رژیم جمهوری اسلامی باید

برود و حکومتی سکولار دمکرات تشکیل گردد

"برگرفته از کانال رسمی 14 تن در تلگرام"

 جهارده نفراز کنشگران سیاسی و مدنی در داخل کشور، با انتشار  بیانیه ای مخالفت خود را با " کلیت حکومت اسلامی و همه نهادها و قوای آن" اعلام کرده اند و خواستار"گذاروعبورکامل" از جمهوری اسلامی شده اند. این بیانیه جمهوری اسلامی را "نظامی برآمده از قوانین استبدادی" اعلام کرده و با نشانه گرفتن مبانی مفاسد این نظام یعنی "قانون اساسی، جایگاه ولی فقیه و رهبری"، خواستار مطالبات برحق بخش وسیعی از مردم ایران شده است. دراین بیانیه تاکید شده است "هیچ راهی برای بازسازی و نوسازی این رژیم وجود ندارد" و"گذاروعبور کامل" ومسالمت آمیز از این رژیم، و دستیابی به "حکومتی دموکراتیک و سکولار که اعلامیه جهانی حقوق بشر سرلوحه مجلس آینده اش برای تدوین و تبیین یک قانون اساسی مدرن باشد»، خواست تدوین کنندگان این بیانیه است. 

بدنبال انتشاراین بیانیه، بیانیه های دیگری نیز منتشرشده است که از میان آن ها در بیانیه ای ۱۴ بانوی کنشگر مدنی ضمن پشتیبانی از"بیانیه تکمیلی" همراه با اعتراض به «آپارتاید جنسی»، خواستار «گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی» و استقرار «حکومتی سکولار و دموکراتیک» شده اند.

ما امضا کنندگان زیرکه دستیابی به خواست هایمان، یعنی آزادی اندیشه و بیان، و لغو هرگونه سانسوررا درپرتو تحقق خواست های بیان شده در این بیانیه می بینیم، حمایت از این بیانیه را وظیفه ومسئولیت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود و همه آزاداندیشان و آزادیخواهان ایران می دانیم.

ما ضمن اعتراض به دستگیری تعدادی از امضاء کنندگان بیانیه ها، خواستار آزادی این عزیزان و آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. ما معتقدیم که حمایت و همگامی با این حرکت که از قلب جنبش آزادیخواهی در ایران آغاز گردیده، فرصتی تاریخی برای شکل گیری یک جنبش ملی و اتحاد تمام نیروهای صادق، راستین، آزادیخواه، دموکرات و مستقل است.

تاریخ ۲۲ مرداد۱۳۸۹ 
سیزدهم آگوست 2019


۱- مهدی استعدادی شاد ( نویسنده و پژوهشگر2( بهرام چوبینه ( نویسنده و پژوهشگر) ۳- اسماعیل خویی ( شاعر، نویسنده و مترجم) ۴- هادی خرسندی ( نویسنده، شاعر و طنزپرداز) - ۵- حسین دولت آبادی( نویسنده) ۶- ناصررحمانی نژاد ( نویسنده، نمایشنامه نویس، بازیگر و کارگردان تئاتر) ۷- ناصر زراعتی ( نویسنده و سینماگر) ۸- ناصرشاهین پر ( نویسنده) ۹- رضا علامه زاده ( نویسنده و کارگردان سینما و تآتر) ۱۰- باقرمؤمنی( نویسنده و پژوهشگر) ۱۱- محمد محمدعلی ( نویسنده) ۱۲- فرشته مولوی( نویسنده) ۱۳- هایده مغیثی ( نویسنده و پژوهشگر) ۱۴- مسعود نقره کار( نویسنده و   پژوهشگر)ا)


ما امضاء کنندگان زیرضمن تقدیراز تهیه کنندگان " بیانیه تکمیلیِ" ۱۴ نفراز کنشگران سیاسی و مدنی در داخل کشور، حمایت خویش را ازآن اعلام می کنیم.

بیانیه با تاکید بر"مخالفت با کلیت حکومت اسلامی و همه نهادها و قوای آن "، طرح شفاف و صریح " گذار و عبور کامل ازآن" را اعلام می کند.

در این بیانیه " جمهوری اسلامی نظامی برآمده از قوانین استبدادی اعلام شده و با نشانه رفتن دقیق به مبانی مفاسد این نظام که همانا "قانون اساسی" و جایگاه ولی فقیه و" رهبری "ست، خواستار مطالبات برحق بخش وسیعی از مردم ایران شده است.

در این بیانیه تاکید شده است که هیچ راهی برای بازسازی و نوسازی این رژیم وجود ندارد."، "گذارو عبور کامل" و مسالمت آمیز از این رژیم، و سرانجام جایگزینی "حکومتی دموکراتیک و سکولار که اعلامیه جهانی حقوق بشر سر لوحه مجلس آینده اش برای تدوین و تبیین یک قانون اساسی مدرن باشد"، خواست تدوین کنندگان این بیانیه است.

ما امضا کنندگان، حمایت ازخواست های مطرح شده دراین بیانیه را از وظایف و مسئولیت های ملی و سیاسی و اجتماعی خود می دانیم.
***

محمد اقتداری، شهرام آذر، حسن اعتمادی، جلال ایجادی، منصوراسانلو، افشین افشین جم، رضا اکرمی، نسرین الماسی، نیره انصاری، دیوید اعتباری، ناصرامینی، شیرین اسفندارمذ، وحید آبان، فرید اشکان، علی اکبرامید مهر، مریم اعتمادی، شاهین اروند، جلیل آزادیخواه، کمال آذری، رضا رازی، مریم اهری، ابراهیم احراری، هواس اسدی، مهدی امینی، جمشید اسدی، عبدالرضا آذرپاد، مهین ارجمند، شهناز احمدی، امیرامیرجانی، هوشنگ امیراحمدی، اسماعیل جوراب باف، آرش اعلم، اقبال اقبالی، روناک ایازی، ابوالفضل اردوخانی، آرش رازی، داود احمد لو، رضا اسماعیلی، حسین باقرزاده، بهرام بهرامیان، شهریاربخشی، وحید بدیعی، فرزین بستجانی، محمد بهبودی، خسرو بیت الهی، حبیب بهره من، محمود بدری، بابک بازرگان، فرامرزبهار، مهوش بختیاری، فریدون بابائی، سعید پورعبدالله، ناصرپل، هایده توکلی، محمود جعفری، اصغر جیلو، سهراب چمن آرا، بهرام چوبینه، مهدی حاذق اعظم، مینو حقیقی، محمد رضا حیدری، جلیل حسینی، کی پرویزحدادی زاده، حسین حقیقی، ناهید حسینی، کورش حقیقی، حسن خیاط باشی، بهداد جاودان، جواد خادم ، مرادخورشیدی، اسفندیارخلف، امیردها، مهدی دربهانی، شهره درودی، مریم دژآلود، مهدی ذوالفقاری، فاطمه رضائی، حمید رضا رحیمی، ملیحه حیاتی، محمد رجبی، علیرضا راجی، هوتن رضائی، مهدی رضائی تازیک، جهانشاه رشیدیان، فتحیه زرکش، حسن زرهی، فاطمه زین العابدینی، مهدی زمانی، شهبد سردار امیری، پریسا ساعد، ماشاء الله سلیمی، بهروزستوده، اکبر سیف، ف. م. سخن، میثم آقا سید حسینی، فرح صنیعی فر، مهرداد سید عسگری، مختار شلاوند، مریم شجاعی، پروانه شکرائی، بهزاد صمیمی، اصغر صدری، رویا طاهریان، حسین علوی، هژیرعطاری، رضا علوی، سیاوش عبقری، مریم عزیزی، مهران عباسیان، میترا عالی ابوذر، نازی عزیزی، شهلاعبقری، حمید غضنفری، منصورفرهنگ، رضا فرد، فریبرزفرشیم، محمد فارسی، پوران فکور، کوروش فرزین، بهروزقربانی، فریبا قاسمی، فواد پاشائی، مازیار فرزان، عارفه فرهادی، حمید فروغ، فرزاد فراهانی، دانش فروغی ، مینو فروغ، رحیم قلعه دار، رضا قریشی، بهروزقاسمی، ناصرکاخساز، کریم قصیم، حسن کیانزاد، منیر کاظمی، اکبر کریمیان، رضا کریمی، اصغرکیانی، فرزام کرباسی، حمید کوثری، عباس کرباس فروشان، رسول کناره فرد، ایرج کیانی، علی گوشه، رخسان گنجی، رضا گوهرزاد، سحرلقمانی، جهانگیرلقائی، ناصرمستشار، امیرهوشمند ممتاز، الهه مشعوف، اکبرمعارفی، بهرام معزی، سیروس ملکوتی، بیژن مهر،علی میرفطروس، مازیارمحجوب، داریوش مجلسی، حسن ماسالی، پروین محسنی، محمد محمدعلی، انوشه مشعوف، انورمیرستاری، اسفندیارمنفرد زاده، احمد مشعوف، شکوه میرزادگی، بهرام مشیری، علی نیری، مسعود نقره کار، احمد نورمحمدی، ثریا ندیم پور، پرتو نوری علا، محسن نژاد، هانری نهرینی، عطا هودشتیان، شهرام همایون، اکبر وکیلی، شیده ورزگر، عبدالحمید وحیدی، خشایاروکیلی، حسام وثوقی، اسماعیل وفا یغمایی. 

****
نازنین افشین جم، بیژن افتخاری، مسعود امینی، نیکروزاعظمی، شجاع الدین اعتمادی، تقی اخلاقی، عباس اقوامی، ستاره اقبال زاده، سیروس امجدی، یحیی امیدی، افشین افشار، شایان آریا، بهمن امیرحسینی، خسرو امامی، علی آسی، ایرج ایرانی، محمدرضا آذرپاد، ایرج اورجی، کاووس ادیب، غلامعلی امیرابراهیمی، بهرام امامی، احسان پیروانی، محمد الهی، بهرام اعتماد، آنی آرزومانیان، سعیده انصاری، پوران احمدی خطیر، هوشنگ اسدی( هواس)، سیاوش اسدپور، ناصرابهت، هلمند اربابی، خسرو آقا خانی، افشین پیروی، پرستو امیری، داریوش احمدی، ازیزدادیار، رضا آباب، میترا اسکینی، سعید امیدی، عباس ایلالی، یوسف اکبردوست، بهرام بهرامی، بهروزبیات، محمد برزنجه، خسرو بندری، کاوه بهروزی نیا، کیان برزگر، مختاربرازش، شهره بهادران، تیمور بزرگی، فرهاد بلی وند، حمید گُل بابائی، فرنگیس بایقار، خسرو بختیاری، فرامرزپورطاهری، نازنین پارسی، پریناز پرتو، مرضیه پولادمند، فریدون پارسی، سعید پویه، مهدی پوریان، شمیم پارسی، فرزین پورنصری نژاد، رضا پیرزاده، کیانوش توکلی، محمد تقدیری، مهدی ترابی پور، فرامرز تقی زاده، حمیده تاج زاده، محمد تنگستانی، زینا تهرانی، محمد ترابی، کامران تفوق، عباس جوادیان، افسانه جابچی، محمد جلالی، سعید چوبک، علی حیدری، الهه حسن زاده، بینا حجازی، عبدالرضا حکمی، حنیف حیدرنژاد، محمد حیدری، فرید خاوری، محسن خرازی، امیر خدیر، مرتضی خانی، دریا خدیر، خسرو دولتشاهی، سینا دبستانی، مسعود دیوانی فرد، سعید دارائی، میترا درویشیان، شقایق دالوند، رضا دهقان، شراره دولت آبادی، مجید دهبان، زرتشت دانشور، فرح روز رنجبر، بهرنگ رهبری، کاوه رئیسی، بهرام راستا، مهدی رضوی، محمد راه رخشان، آرش رئیسی، عباس دالوند، نادر زاهدی، ماندانا زند کریمی، بارود سلیمانی، سیامند زندی، اردلان سرفراز، مهدی سازش، غلامحسین سجادی، حمید شیرازی، علی شمس، حمید شیشه گری، ساناز شایسته، کریم شامبیاتی، یحیی شیخ الاسلامی، فیاض شاهزاده صفوی، زهرا شیروانی، فریبا شجاعی، مجید شمس، منصور شریفی، ماریا صبا، ساناز صفا، مینا صادقی، ایرج صفری، امیر صبوری، مهناز صادقی، کیا صالح، مقصود صدیق، نسرین صفری، علی صیاد نصیری، نینا صفری، هرمز صفایی، صادق کیا، فریبرز صارمی، سیما صدر، رضا ضرابی، پرویز ضرغامی، راحله طارانی، مریم طاهری، فرهاد طالشی، علیرضا طالب نژاد، میرزا آقا عسگری( مانی)، شادی علیزاده، بهروزعارف، جنت عطری، ناهید عطالو، سعدی عظیمیان، کوروش عزیزنژاد، محمد عرب کل، فرحنازعظیمی، علیرضا عجمی، فرخناز عمادی، عاطفه عاطفی، رضا علیپور، مریناز فاتح، نهضت فرنودی، شهرام فریدونی، هادی فولادی، فریدون فرحی، آرش فضیلت، علی فکری، سعید فربحش، نادر فرید، لیلا فروزنده، مولود فاطمی، نوشین فلاحی، حمید رضا فومنی، نیلوفر قریشی، هوشنگ قهرمانلو، احد قربانی دهناری، حسین قلی پور، اسماعیل قوامی، بابک قطبی، داود مقصود اوقلی، مژده قوامی، ابوالفضل قلعی، عباس قره گزلو، نرگس کرمانشاهی، قاسم کاهد، نرگس کیانی، نیما کیانی، کیوان کابلی، آذردخت کاویان، هادی کوچک منش، امیر کیانی، اکبر کشوری، علی کریم زاده، مریم کمالی، فاطمه کریمی، امیرکسروی، کوروش گلنام، مریم گل محمدی، نازیلا گلستان، منوچهرگلشن، بهنوش گودرزی، رضا گوران، سپهرداد گرگین، مهوش گودرزی، احمد گل بابائی، کتی لوایی، حسین لاجوردی، تقی مختار، احمد مظاهری، مسعود موسوی بزاز، مهدی مفخمی، حمید مهدیانی، شهریارمشکاتی، احمد مقیمی، سیروس مرسل پور، سیروس محسن وند، جهان بخش مرادی، ندا مولوی، انیس معین، علیرضا میبدی، نگارمرادی، نیما مشعوف، مرجان مرادی، ناصرمجاور، لیلی مشعوف، پرویز مختاری، مهرداد محمودی، زرین محی الدین، اکبرمحبتی زاده، مالک مرتضایی، امیرحسین مهدی ایرانی، یلدا مشعوف، کوروش منصوریان، سیامک نادری، مریم موسوی، علی موج بافان، کمال مرکزی، مهرداد محمودی، معصومه مطلق، نوشین مشکاتی، حسن معاون، معصومه مطلق، عباس منصوریان، محمد نیک مرام( آریا)، سهراب نبوی، مریم نوری، اصغرنصرتی، سحرنعیمی، امیرعلی ناصح، مهرنوش نظری نیا، ناهید نعیمی، علی نیکجو، پری سیما نلسون، مهدی" کیارش" هوشمند، مسعود همتیان، تقی هاشمی، دنیا همتی، مهنازهمدانیان، احمد وحدانی، علی اصغر یوزمند، منصور یوسفی، ولی یوسفی

****
الهه امانی، تقی آل رضا، آبتین آیینه، پریوش اسماعیلی، مریم اکبری، آزیتا آهنگری، مهرداد اصفهانی، شیرین اسدزاده، شکوفه اسفندیاری، حسن افروغی، ابراهیم آهنیان، فرخ آرامی، مژان اسماعیلی، کاوه آل حمودی، سهیلا الماسی، علی اصغرالاهی، عباس ایلالی، مجید الماسیان، رویا بصیری، مژگان بهادری، اسفندیار بخشی، عبدی بیات، علی باقری، امید بهمنی نژاد، مغان بینالودی، پروانه حسینی، بابک تبریزی، علی جوادی، عباس جعفری، شکوه جاوید، محمد رضا جوادی، مرتضی روحی، لعیا جعفری، ابوالقاسم حکیمی، قاسم حسنوند، عبدالرزاق حسین زاده، بابک حاتمیان، بهمن حسنی، حسین حسن زاده، سکینه خانی، ولی خلج زاده، ابراهیم خطائی، عبدالستار دوشوکی، اصغر دماوندی، نگاردالوند، احمد دادار، پرویز دستمالچی، افضل رضاییان، مینو رنجبر، فرح زندی، فرشید رزاقی، ابوالفضل زیرک، علی اصغرسلیمی، سهیلا ستاری، علی ساکی، عباس سلیمی، سپیده مرادی، غلامرضا سجودی، شهریار شهریور، روحی شفیعی، مرسده شهابدین، بهرام شاهی، بهناز شهریاری، گل بهارشریفی، بهروز شهریاری، سینا شکیب، محمد نقی شیرازی، مرجان شهابدین، شهریار شریور، رضا شیرزاد، رضا شاه حسینی، مهین شهریار، فرشته شیرازی، فرزاد صمدلی، طاهره صادقی، فراز صارمی، منیژه ضیائی، مجید ظروفچی، پرویز ظفری، مهری عبدالهی، صدیقه علیخانی، غلام عسگری، اسدالله علیمحمدی، محمد عقیلی، شهلا عقابی، عبدالباسط محمد پور، اسدالله علیمحمدی، محمود غفاری، آوا فائز، سام فیروزی، ناهید شجاعی، شهلا فاطمی، فاطمه فتاحی، فرهنگ قاسمی، راضیه فولادوند، مسعود نژاد، دلارام قدرشناس، شازده قبادی، محمد رضا قدیری اصیل، مهرک کمالی، ساناز کریمی، علی لیمونادی ، عبدالله کباری، علا کشاورز، آریا کلاهی، فریبا کشاورز، محمد گودرزی، بهنوش گودرزیان، ابوالقاسم موسوی، شید محمدی، بیژن میرعمادی، عباس مظاهری، فرشته مولوی، علی مقدم، محترم مومنی، محبوبه مجتهد، جمشید محمدی، امین مرادی، مرتضی مشتاقی، مهری ملائکه، آفرین مهاجر،آرش مهدیون، سیروس محسن وند، شهلا مهدی زاده، محمد باقرمحبعلی، محمد رضا مومنی، محمود موسی دوست، شهره نادری، مسعود نژاد، کیومرث نیک رفتار، شیرین نجفی، حمید نویم، سیامک پور نعمت، امید نقره کار، مرتضی نیکی، منیژه ناظم، ابوالفضل محققی، علی اصغرموسوی ایرانلو، امیرهمت یار، امیر مسعود همتی، زینت هاشمی، صادق هاتفی، مریم همدانی، مهوش همتیان، نوید وزیری، ناهید یخچالی، مسعود یگانه.

****
بهمن اسدی، امیرحسین اعتمادی، رضا اسفندیاری، علی اشتری، بابک ادیبیان، ثریا آتاماژوری، بهزاد اعتماد زاده، رویا اسلامی، محمد رضا اشرف، سارا ایرانی، محمد رضا آشتیانی، شکوه امید زاده، شهاب احمدی، ندا امین، محمود ایزدی، حامد اصلانی، محمد اسدی، میترا آقازاده، شادی اصفهانی، حسن آبکناری، سعید بهبهانی، حسن بیلوند، مهرداد بران، امیر بیگلر، شهره بهادران، نیلوفر بیضائی، شراره برومند، خدابخش بلوچ، مژگان پورمحسن، فریده پورعبدالله، فرامرزپورنوروز، احسان پورولی، سام پیروزی، مرتضی پایداری، قباد توانا، میهن جزنی، عباس جوادیان، امیر جرجانی، مصطفی حسینی، حسین حسن زاده، سپهر خسروی، رضا خواجه، سعید درخشندی، طاهره دامن پاک، مستانه ذوالقدر، کتایون رزمجو، فائزه روحی زاده، امیر حسین رحمانی، شکوفه رادمنش، کتی رایس، بیتا رحمانی، پیمان رزقی، معصومه رضا زاده، ارسلان رستمی، ندا زمانی، رخند غروی، اردلان قراچورلو، سید جمال سجادی نیا، نیازسلیمی، محمود ساتری، شهلا ضرابی، فریبرز صارمی، شادی صراف، فرح صارمی، رضا طالبی، عباس سنگسری، حسن شهبازی، سالار( ولی) شریف پور، مرجان شامبیاتی، مهیار شکوهی، سیروس شرفشاهی، رضا شایان ، مریم شجاعی، مهرنازشاطری، سعیده علیزاده،، یوسف عزیزی بنی طرف، محمد عبدالله خانی، یوسف عابدینی، علی فرحی، فرزانه فرهمند، شروان فشندی، شراره فرهمند، لادن فاطمی، فریماه فلشوت، بیژن قبادی، بابک قلندری، رضا کمال، کمال گودرزی ، رحیم کاظمی سرشت، امیر ملتی، حبیب نیک مراد، مسعود همتیان، رضا مریدی، آزیتا مرادی، نگار مرادی، مهرداد مشتاقی، فروغ مهدیون، حسن معاون، فرناز محمدی، مالک مرتضایی، مژگان میبدی، کاوه مهر، مریم یعقوبی، علی مهرآسا، قاسم مرتضائی، جمال مرتضوی، نیما مقیمی، سمیرا یعقوبی، جواد نائینی، فاطمه نژند، جواد نورمحمدی، حسن نایب هاشم، ماریا نیک روش، کیخسرو هاتف، گیتی هاشمی نژاد، نوروزعلی واحدی. 
،******
آرش آریان پور، حسین احمدی نیاز، داریوش ایران نژاد، فرح آريا، یوسف احدی، شهلا اربابون، مهرنوش احمدی، سمیرا اسلامی، محمد ایلخانی پور، مهرداد آرین نژاد، کیان احمری، فرامرز آصف، غزال آوائی، گشتاسب باوند، شهاب بروجردی، امیر بیگلر، بهکام بختیاری، میکائیل پزشکی، جمال پویان، احمد توماج، شهلا تنکابنی، سهیل ثابت راسخ، بهروزجهانزاد، افسانه چاپچی، مهدی حق شناس، مهرداد حریری، حمزه حاجیان، مرتضی حقیقی، مسعود حیدری، فرید چاووشی، محبوبه چنگالی، منیژه حبشی، تینا حسینی، مجید حیدری، رویا حیدرزاده، اسماعیل خویی، سبا خویی، حمزه خیراندیش، رضا داودی، بهروزدانش، حسن داورپناه، امیرحسین ذوالقدری، رضا رفیعی، علی رادبوی، پیام رستمیان، کامران رجبی، درویش رنجبر، جمیله رضائی، کمال رحمانیان، سهیل رسولی، علی زمانی، حسن رجب نژاد، سعید روزبهان، اسماعیل زندی، ساره سکوت، مینو سپهری، یزدان شهدائی، ناصرشاهین پر، رضا شکوهی، کتایون شکریان، شاهپرك شجره زاده، کاظم شکریان، منصوره شریفی، سام الدین ضیائی، روزبه طالقانی، سیما فرهودی، کمال فرزین، حسن فرنژاد، دلاور قدرشناس، دادیار قدرشناس، منصوره علمی، مسیح علی نژاد، مهدی علیپوراصفهانی، آریا قجر، لادن صحرائی، رویا صادقی، رضا صبوری، حسن صدر، مهرنوش کیانی، کوروش ضیغمی ، اشکبوس طالبی، غلامرضا عظیمی، کمال الدین علیزاده، اشرف عظیمی، مصطفی عزیزی، غلام عرب زاده، بهشاد عمرانی، محمود عاشوری، عباس فارسیجانی، محمد فروتن، هنگامه قهرمانی، مژگان قوامی، فرشید کاکاوند، هوشنگ کمالی، وحيده لشگرى، پروین ملک، حسین منفردی، فرید مصلی نژاد، احمد معزی، نساء مهدیان، سیامک محمدی، ، فریدون مجتهدی، مهتاب موسوی، عباس مهاجری، محبوبه محمدزاده، علی سینا موسویی ، اکبرمهدیزاده، منصورملکی، هوشنگ محمدزاده، بهنام موگویی، فاطمه مصلی نژاد، لشکرمیربلوچزهی، كامران ميرزاخانى، عبدالحسین نظر، سیاوش نوایی، علی نجاتی، حسین نیکفر، بصیرنصیبی، منصور ولدی، فریده یوسفی، عبدالرحمان یابری، داریوش یغمایی. 

****


تا کنون این احزاب، سازمان ها و محافل سیاسی و حقوقی در خارج از کشور از بیانیه 14 کنشگر سیاسی و مدنی داخل کشور حمایت کامل یا مشروط کرده اند: 
 انجمن جمهوریخواهان ایران – پاریس
 حزب آرا ( حزب آزادی و رفاه ایرانیان)
حزب سکولاردموکرات ایرانیان
 شورای مدیریت گذار
جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی برای ایران
 شورای ملی ایرانیان برای انتخابات آزاد
 حزب مشروطه ایران( لیبرال دموکرات)
 همبستگی جمهوریخواهان ایران
 کانون حقوق دانانِ " دگرباوران".
جنبش اول فقط اتحاد

*****

برای حمایت با "کمیته حمایت" از بیانیه 14 کنشگرسیاسی داخل کشور (حسن اعتمادی، بهروزستوده، مسعود نقره کار) تماس بگیرید:
sedayeshoma@yahoo.com


هموطنان شریف؛
چهار دهه حکومتِ ولایت مطلقه فقیه منجر به حذف ضدانسانی نیمی از جمعیت کشور، "با همه ظرفیت‌ها و توانایی‌های‌شان" از حیث حقوق شهروندی برابر و کرامت انسانی شده است.

هموطنان آزاده؛
پس از انقلاب و برقراری رژیم جمهوری‌اسلامی، بسیاری از حقوق اولیه و انسانی ما زنان ایران سلب شد و جنسیت و هویت زنانه ما تحت قیمومیت ولایت مطلقه و جنسیت مردانه و فرهنگ مردسالارانه در آمد، و هر کس علیه این تبعیض جنسیتی لب به اعتراض گشود به توهین و تحقیر، ضرب و شتم و حبس و حتی در مواردی به شکنجه و اعدام گرفتار گردید!

در دنیائی که زنان بسیاری از کشورها در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی پابه‌پای مردان به پیش می‌روند، در جمهوری‌اسلامی زنان همچنان برای حقوق اولیه انسانی تلاش می‌کنند!

هموطنان همدرد؛
ما ۱۴ تن از زنان داخل کشور، از فعالان حوزه جنبش زنان ایران در اعتراض به این "آپارتاید جنسی" که حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است، علیه این نظام ضدزن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده است، به پاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم، نظام و قانونی که در آن کرامت و هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه‌ها برسمیت شناخته شود.
با احترام به میثاق ۱۴ تن از مبارزان این کشور که با شجاعت پرچم اتحاد و همبستگی ملی ایرانیان داخل و خارج از کشور را برافراشته اند؛ ما فعالان جنبش زنان اعلام می‌داریم که طی ۴۰ سال حکومت جمهوری‌اسلامی، با زور و سرکوب و تصویب قوانین غیرانسانی و ضد زن از متن جامعه به حاشیه رانده شده‌ایم و ادامه این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست.

لذا با اعتقاد به تساوی حقوق زن و مرد در تمامی عرصه‌ها مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، خواستار حکومتی سکولار دموکرات با حفظ تمامیت ارضی ایران عزیز هستیم که بتواند تضمین کننده حقوق زنان جامعه باشد.

ما ۱۴ تن از کنشگران مدنی و فعالین حوزه حقوق زنان مصمم هستیم با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت، مبارزه خود را همچون پیش‌قراولان آزادی وطن با گفتن "نه به جمهوری اسلامی" تا رسیدن به خواسته‌های کامل خود ادامه دهیم. خواسته‌های ما یک مطالبه ملی و حقوق بشری‌ست که با پیوستن شما هموطنان به ما و حمایت از خواسته‌های ما می‌تواند به جنبشی فراگیر و سراسری تبدیل شود...
{اسامی به ترتیب حروف الفبا}
(شهلا انتصاری(فعال سیاسی، کارگری و حقوق زنان
 (نصرت بهشتی(فعال مدنی و حقوق زنان، معلم بازنشسته
( فرشته تصویبی  (فعال مدنی و حقوق ز
 (پروا (سکینه) پاچیده (فعال مدنی و حقوق زنان، نویسنده و شاعر
 (گیتی پورفاضل(، وکیل دادگستری و عضو کانون نویسندگان
( زهرا جمالی(فعال مدنی و حقوق زنان
شهلا جهان‌بین
(فعال مدنی و حقوق زنان، حامی حقوق زندانیان بیگناه سیاسی)
( عزت جوادی‌حصار(فعال مدنی و حقوق زنان
(فاطمه سپهری(فعال مدنی و حقوق زنان، همسر شهید
 (مریم سلیمانی (فعال مدنی و حقوق زنان
(سوسن طاهرخانی (فعال مدنی و حقوق زنان، دبیر بازنشسته
فرنگیسِ مظلوم
(فعال مدنی و حقوق زنان و زندانی سیاسی، مادر سهیل عربی)
 نرگس منصوری
(فعال مدنی و کارگری و حقوق زنان، عضو سندیکای شرکت واحد، فرزند جانباز شهید)

تکثیر از" کمیته حمایت از 14 کنشگر سیاسی  در خارج از کشور"( کیمیا نوروزی‌صابر (فعال مدنی و حقوق زنان.


  ما امضاءکنندگان زیر

 به عنوان جمعی از فعالان کانون صنفی و فرهنگیانِ داخل کشور، ضمن تقدیر از بیانیه ۱۴ نفره و آگاهی از صدق دل آنان، که جمعی از فرزندان فداکار وطن هستند و کسوت اکثر آنان معلمی است و پایگاه آنان قلوب ملت زجرکشیده ایران بوده و با توجه به احراز استقلال و عدم وابستگی آنها به هیچ جریان داخلی و خارجی و فراجناحی بودن بیانیه، حمایت همه جانبه خود را برای این مطالبه ملی. میهنی، اعلام داشته و فعالان فرهنگی و معلمانِ ایران انتظار داریم با انتشار بیانیه‌های مشابه همراهی و حمایت خود را در مسیر وفاق و میثاق ملی اعلام فرمایند و فرزندان صالح وطن را تنها نگذارند.

امید آنکه با اتحاد و انسجام همه مردم و مبارزان راه آزادی بزودی شاهد ایران آزاد و دموکراتیک و سکولار باشیم.

۱-

یاور ذاتی فعال صنفی

۲-

رضا علیجانی فعال صنفی

۳-

حمید لقا فعال صنفی

۴-

هوشنگ کوشکی فعال صنفی

۵-

حسن بصیری معلم

۶-

علی رحیمی داربید معلم

۷-

عباس متولی معلم

۸-

ناصر کیمیا مدرس

۹-

فاطمه معلمی دبیر ورزش

۱۰-

رفعت شهابی فرهنگی بازنشسته

۱۱-

رجبعلی دوستدار معلم

۱۲-

فاطمه قیصرپور معلم

۱۳-

غلامرضا غلامی کندازی فعال صنفی

۱۴-

نصرت بهشتی فرهنگی بازنشسته
******
تکثیر از "کمیته حمایت" از بیانیه تکمیلی ۱۴ کنشگر سیاسی و مدنی

 


هموطنان گرامی

همانطور که مستحضر هستید 14 تن از کنشگران سیاسی،مدنی و حقوق بشری ایران طی بیانیه ای ساختارشکنانه و با مطرح کردن خواسته هایی همچون "نه به جمهوری اسلامی" ، خواستار استعفای رهبر نظام حاکم بر ایران شدند و از مردم جهان و مجامع حقوق بشری و دولتهای جهان خواستند حاکمان و دولت مردان حال حاضر رژیم ایران را نمایندگان مردم ایران ندانند و به رسمیت نشناسند.

معضل استبداد سیاسی در ایران بدلیل ریشه دار بودن فرهنگ و تفکر آن ، بدون ارائه یک راه حل اساسی قابل حل نیست. ملت ایران در قرون متمادی و با رنج بیشمار ، در تعارضات ریشه دار فرهنگ سیاسی در محاق ناتوانی و عقب ماندگی باقی ماند.

تمام تاریخ ایران گواه بیرحمی ها و شقاوتهایی است که بر ملت ایران رفته است. قرنها شلاق استبداد بیرحمانه بر پیکر بی روح مردم ایران نواخته شد، و علی رغم تلاش در باز ایستاندن چرخه استبداد توسط شخصیتها و جریانات سیاسی، متاسفانه استبداد در ایران نهادینه شده است.

ما چهارده تن بر این باوریم جنبش دموکراسی خواهی ایران خروج از دوران استبداد را آغاز کرده است و در این راستا نیاز به حمایت همه مردم و آزادیخواهان و دلسوزان این مملکت دارد. از این رو ضمن تائید و تاکید بر درخواست های مطروحه در بیانیه معروف به 14 تن ، پای بندی خود را به اصول زیر که مورد توافق است اعلام می داریم و از همه ایرانیان و آزادیخواهان خواستار حمایت و یاری هستیم

. 1- گذار مسالمت آمیز از رژیم جمهوری اسلامی با رفراندوم آزاد زیر نظر مجامع جهانی

 2- جدایی کامل دین از سیاست

. 3-

پذیرش مفاد منشور ملل متحد و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های آن

 4-

پذیرش زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و آموزش به زبان مادری رایج در سرزمین ایران

. 5-

تاکید بر حقوق برابر همه ی اقوام ایرانی

 6-

حفظ تمامیت ارضی و استقلال ایران

. 7-

تاکید بر برابری حقوق زن و مرد

. 8-

تاکید بر دموکراسی ، حقوق بشر و آزادی های اساسی

. 9-

حکومتی دموکراتیک برخاسته از رای مستقیم ملت و انتخابی بودن کلیه نهادها و مسولیت ها بر پایه حکومتی غیر متمرکز

************** 

 -1

امیر مسعود اکبر آبادی

 -2 

علیرضا امینی

 -3

هاشم امینی

- 4

مژگان بیانی

 -5

 حسین پیرورامی

 -6

ابراهیم حسن زاده

 -7

محمدرضا خوانساری

- 8

یاسر خدری

-9

محمد دهقان

-10

آرش سلیمانی

 -11

افسون شریفی

 -12 

منصور فرجی

 -13

احسان کلبادی

 -14 

اسماعیل مفتی زاده

*****

تکثیر از" کمیته حمایت از 14 کنشگر سیاسی  در خارج از کشور"

هموطنان گرامی

 

ما ۱۴ تن، بی هیچ واهمه و پروایی، جمهوری اسلامی را نظامی برآمده از قوانین استبدادی می‌دانیم و با نشانه رفتن دقیق مبانی و مظهر مفاسد این نظام که همانا “قانون اساسی” و جایگاه ولی فقیه و “رهبری” است، خواستار مطالبات بر حق خود و بخش وسیعی از مردم خویشیم!

 

به بیانی واضحتر، ما با کلیت این حکومت و حاکمیت و همه نهادها و قوای آن مخالفیم و معتقدیم هیچ راهی برای بازسازی و نوسازی این رژیم وجود ندارد.

 

ما ۱۴ تن، در پی “گذار کامل” و مسالمت‌آمیز از این رژیم «ایران ویران کن» و در پی برپایی انتخاباتی آزاد هستیم.

 

ما نیز در آرزوی برخورداری حکومتی دموکراتیک و سکولار بوده که اعلامیه جهانی حقوق بشر سر لوحه مجلس آینده‌اش برای تدوین و تبیین مدرنترین قانون اساسی عصر حاضر باشد!

 

پس آنچه که ما ۱۴ تن با انتشار نخستین بیانیه‌ خویش در پی آن بوده و هستیم، یک مطالبه فراجناحی برای «عبور کامل» از نظام جمهوری اسلامی بوده و متعلق به همه آزادی‌خواهان راستین با هر گرایش سیاسی و عقیدتی است.

 

امضاکنندگان:

 


محمد ملکی
-۲ 

(گوهر عشقی ( مادر شهید ستار بهشتی

حوریه فرج زاده ( خواهر شهید شهرام از شهدای ۸۸)

هاشم خواستار

محمد کریم بیگی ( پدر مصطفی از شهدای ۸۸)

محمد نوری زاد

محمد رضا بیات

محمد مهدوی فر

کمال جعفری یزدی
-۱۰

زرتشت احمدی راغب
-۱۱

رضا مهرگان
-۱۲

عباس واحدیان شاهرودی
-۱۳

محمد حسین سپهری

-۱۴

جواد لعل محمدی